Podaci o trgovcu

Poslovno ime: DINA BULAJIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MALA RUSKA
Adresa: BEOGRAD – VOŽDOVAC, Vojvode Stepe 347b
Matični broj: 60634513
PIB: 104948942
Telefon: 011/2466-871
E-mail: office@malaruska.com
Šifra delatnosti: 4729 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama